dao tao cap chung chi so cap nghe

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ

1. Đào tạo vận hành thiết bị nâng: xe nâng, cầu trục, cổng trục...2. Đào tạo vận hành thiết bị áp lực: Bình khí nén, nồi hơi...3. Đào tạo vận hành máy xây dựng: Vận thăng, cẩu tháp, xe xúc, xe lu, xe đào...4. Đào tạo, sát hạch nâng bậc..

huan luyen an toan lao dong

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2016/NĐ - CP vào ngày 15/5/2016, Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động..