hinh anh kiem dinh

Hình ảnh kiểm định

Các hình ảnh kiểm định tại hiện trường :) Kiểm định cổng trụcKiểm định bán cổng trụcKiểm định xe nâng người dạng cắt kéo Kiểm tra cơ cấu đóng mở cửa tầng thang máy điện Kiểm tra các đầu cố định cáp, bulong siết cáp thang máy điệnKiểm tra bình chứa cao áp..