Từ khóa tìm kiếm: kiểm định

31 quy trình kiểm định an toàn thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ

Danh mục 31 quy trình kiểm định an toàn máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động được đề cập tại Dự thảo Thông tư mới do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Lưu ý: Quy trình kiểm định này chỉ áp dụng đối với tổ chức kiểm định kỹ thuật, an toàn lao động và các DN, cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý, sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Thông tư này dự kiến sẽ thay thế Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXH.