Giáo trình-Kiểm tra chất lượng hàn, Biên soạn năm 2007: Nguyễn Đức Thắng, Bộ môn Hàn & Công nghệ kim loại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Click here để tải hoặc xem

Tìm hiểu thêm:Hiệp hội kiểm tra không phá hủy Hoa Kỳ,  tại https://www.asnt.org/

 

Gửi bình luận