Xe nâng là thiết bị nằm trong nhóm thiết bị nâng. Áp dụng cho các xe nâng hàng di chuyển bằng lốp, dùng để nâng, hạ tải theo khung hướng dẫn. Mặt khác, xe nâng trong quá trình làm việc nâng hạ và di chuyển hàng hóa dễ xẩy ra tình trang mất an toàn. Cho nên phải kiểm định xe nâng theo quy định của Bộ LĐTBXH.

Các hình thức kiểm định xe nâng

  • Kiểm định lần lần đầu: Khi xe vừa xuất xưởng hoặc mới nhập về.

  • Kiểm định kỳ: Khi hết thời hạn kiểm định lần đầu.

  • Kiểm định bất thường: Sau khi tiến hành tu sửa lớn, hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các bước kiểm định xe nâng

  • Kiểm tra hồ sơ, lý lịch xe nâng.

  • Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài xe.

  • Thử không tải

  • Thử có tải: các chế độ thử tải.

Kiểm định xe nâng có thời hạn bao lâu?

Thời hạn kiểm định định kỳ xe nâng hàng là 02 năm. Đối với xe nâng hàng đã sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm.

Trường hợp nhà chế tạo hoặc yêu cầu của cơ sở về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo đề nghị của nhà chế tạo hoặc cơ sở.

Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.

Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.

Vận hành xe nâng cần phải có giấy phép gì?

Theo quy định, người vận hành xe nâng phải có chứng chỉ huấn luyện an toàn kỹ thuật vận hành xe nâng hàng.

Phí kiểm định xe nâng

Phí kiểm định xe nâng cũng như phí kiểm định các thiết bị an toàn khác được quy định trong Thông tư 73/2014/TT-BTC

Xem thêm video các ''anh tài xe nâng'' ,

Xem video tại đây :P

Gửi bình luận