QCVN 01:2008/Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

QCVN 02:2011/Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

QCVN 07:2012 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

QCVN 11:2012 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người.

QCVN 13:2013 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pa lăng điện.

QCVN 16: 2013 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng.

QCVN 18:2013 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực.

QCVN 19:2014 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người

QCVN 20: 2015 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

QCVN 21: 2015 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

QCVN 22: 2015 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

QCVN 25:2015/Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

QCVN 04:2013/Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

QCVN 04:2014 /Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn hơi và nước nóng nhà máy điện

QCVN 10:2012/Bộ Công Thương Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng

QCVN 3:2011 /Bộ Lao động – TB & XH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với mày hàn điện và công việc hàn điện

 

Gửi bình luận