Kiểm tra hiệu chuẩn van an toàn

Van an toàn là cơ cấu bảo vệ thiết bị, không cho thiết bị làm việc quá áp suất quy định..