Cục trưởng Cục an toàn lao động - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký Quyết định số 947/QĐ-LĐTBXH công nhận Công ty Cổ phần kiểm định và huấn luyện an toàn công nghiệp Miền Nam đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Click xem Quyết định