Kiểm định hệ thống lạnh

1 .ĐỊNH NGHĨA 1.1. Hệ thống lạnh Tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo..